HÄIRENUPUTEENUS


MATUSETOETUS
Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Kohtla-Järve linn.

Matusetoetust võib taotleda surnu abikaasa, sugulane või muu füüsiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud (edaspidi matusekorraldaja).

Matusekorraldaja on kohustatud lisaks taotlusele esitama linnavalitsusele järgmised dokumendid:
1) surmatõendi koopia;
2) matuse korraldamist tõendavaid kuludokumente;
3) muid asjakohaseid dokumente.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 11.01.2018 määrus nr 7 "Matusetoetuse maksmise kord"

Matusetoetuse taotlus esitatakse koos surma tõendi ja kulusid tõendavate dokumentidega Kohtla-Järve Linnavalitsusele elektrooniliselt aadressile linnavalitsus@kjlv.ee või paberkandjal vastavalt kinnitatud vormile ( pdf/ doc).

Küsimuste korral pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö vanemspetsialisti poole telefonil 33 78 540
VASTUVÕTT TOIMUB aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve:
Esmaspäeval   kell 09:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:30 kab. 125
Teisipäev    kell 08:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:30 kab. 118
Kolmapäev      kell 08:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:30 kab. 118 
Neljapäev     kell 09:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:30 kab. 125
Reede     kell 08:00 - 12:00 ja 13:00 - 15:00 kab. 118 

ASUTUSED

Järve Ühiselamu OÜ
Põhja allee 9
30324 Kohtla-Järve
Telefon 33 50 080
e-post: jarveühiselamu@gmail.ee 
(eluasemeteenus)

AHTMEKO OÜ
Ahtme mnt. 113, Kohtla-Järve 
Telefon 33 55 981
(kodutute varjupaigateenus)

HOOLEKANDEASUTUSED